پهپاد «صادق» که اگرچه در ظاهر شباهتی به خانواده پهپادهای مهاجر دارد اما به گفته مسئولان این نمایشگاه، صادق از این خانواده محسوب نشده و از برتری‌هایی نیز نسبت به مدل‌های مهاجر برخوردار است.سقف پروازی ۱۵ هزار پا، شعاع عملیاتی ۲۰۰ کیلومتر، مداومت پروازی ۶ ساعت، وزن ۲۴۲ کیلوگرم و سرعت ۲۰۰ کیلومتر ازجمله ویژگی‌های این پرنده است.