در کنار هواپیماهای بدون سرنشین، یک فروند بالگرد کوچک نیز یا نام «رضوان۴» در این نمایشگاه حضور دارد که نیروی دریایی سپاه از آن برای انجام ماموریت‌های گشت و شناسایی در شعاع عملیاتی ۱۰ کیلومتر استفاده می‌کند.
این بالگرد بدون سرنشین وزنی در حدود ۱۲ کیلوگرم دارد و سرعتی برابر با ۵۰ کیلومتر؛ سقف پروازی آن ۲هزار پا و مداومت پروازی آن نیز ۴۰ دقیقه اعلام شده است.