در دهه ۱۹۶۰ ارتش های درگیر در مسابقه تسلیحاتی جنگ سرد برای جایگزین تانک های قدیمی خود دست به طراحی تانک های جدید زدند. انگلستان تانک چیفتن،فرانسه تانک AMX-30 ،المان تانک لوئپارد۱ و امریکا تانک M60پاتن را وارد ارتش های خود کردند.ولی در میان این تانک ها این نسل در شرق تانکی ساخته شد که می توان به جرات ان را برترین تانک در بین این نسل دانست.این تانک همان T72بود .در واقع T72 را باید اولین نسل از تانک های  روسی دانست که تنها به داشتن زره کلفت  و توپ کارامد بسنده نکرده بلکه به سیستمهای الکتریکی مانند سیستم کنترول اتش بالستیک و مسافت یاب لیزری نیز تجهیز شدند .این تانک نسبت به همتایان غربی همه دوره خود دارای تحرک بالاتر و قدرت اتش بیشتری بود.اگرچه شهرت این تانک را باید تا حدی به خاطر تولید وسیع و به  خدمت گرفته شدن به صورت فزاینده ای نسبت به همتایان غربیش نیز دانست. تاریخچه T72 به سالهای اواسط دهه ۱۹۶۰ بر می گرد زمانی که ارتش شوروی نیاز به تانک جدید  برای مقابله با مدل های پیشرفته تر تانک پاتن یعنی نسخه جدید M60A3 نیاز داشت  که از مدل M60A2 به صورت چشم گیر برتر بود.ولی دلیل اصلی نیاز به یک تانک جدید  جایگزینی تانک T55 در کشورهای پیمان ورشو(و البته خود ارتش سرخ) بود. از این رو کارخانه Uralvagonzavod دست به توسعه طرحی بر اساس موتور V-46 زد که در ان زمان نام این طرح ، پروژه ۱۷۲ بود. سر مهندس این طرح اقایی Leonid Karchev  بود که قبل از این نیز در پروژه T64 در گیر بود.سر انجام مدل بهسازی شده ۱۷۲ با نام ۱۷۲M به مرحله ساخت ازمایشی رسید و بعد از تست های رزمی بین سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ این تانک در خط تولید جایگزین تانک های T55 شد .