تانک آبرامز یکی از تانک های قدرتمند و پیشرفته ارتش ایالات متحده آمریکا می باشد که به کفش های آهنین نیروی زمینی آمریکا مشهور است.

ارتش آمریکا در نخستین عملیات جدی, در حمله به عراق در سال 2003 از تانک آبرامز استفاده کرد و به موفقیت های زیادی توسط قدرت و سرعت این تانک در عملیات های زمینی دست یافت به طوری که تانک های عراق در مقابل تانک آبرامز حرفی برای گفتن نداشتند.

بعد از این جنگ و موفقیت آبرامز مشتری های زیادی برای خرید این تانک پیدا شد و شاید جنگ با صدام نوعی تبلیغ برای نشان دادن توانایی های تانک آبرامز در میدان نبرد بود.

تعدادی از تانک های آبرامز به عراق هم فروخته شد و در حال حاظر در جنگ با داعش در ارتش عراق فعال هستند و بعد از عدم ساپورت قطعات و مهمات این تانک توسط امریکا, عراق برای عملیاتی نگه داشتن تانک آبرامز تغییراتی در آن ایجاد کرده مثل بستن تیربارهای ایرانی و روسی روی این تانک,که با اعتراض وزارت دفاع آمریکا روبرو شد و این کار عراق را ناقض قوانین آژانس فروش سلاح آمریکا دانست.

اما آمریکا بیشتر نگران این است که این تانک ها یا قطعات آنها به ایران منتقل شود و مهدسی معکوس شود یا از تکنولوژی تانک آبرامز در تانک های ایرانی استفاده شود.