ساخت موشک سی ۸۰۱ (نام چینی ان وای جی ۸۰۱)به اواخر دهه ۱۹۷۰ در چین بر میگردد زمانی که چین به دنبال یک موشک  سریع و کوچک برای پرتاب از شناور ها و هواپیما های  جنگی خود بود.اگرچه بسیار معتقدند  که سی ۸۰۱ بر اساس  ای ای ام ۴۰ نسخه هوا پرتاب اگزوست   ساخته شده ولی تفاوت های انها بسیار زیاد است.