تفنگ ایرانی “شاهر” به عنوان آخرین نمونه از سلاح های تک تیرانداز ایرانی از مشخصاتی مثل وزنی در حدود ۲۲ کیلوگرم، طول ۱۸۵ سانتی متر و برد مفید ۴ هزار متر برخوردار است. با توجه به مشخصات ارائه شده باید گفت که این سلاح برای عملیات موثر به بیش از یک نفر کاربر نیاز داشته و عموما در تیم های ۳ نفره مورد استفاده قرار می گیرد.