وزیر دفاع امروز از پروژه باور بازدید کرد. تصویر متعلق به خودروی کشنده سامانه باور 373 است.

خودروی کشنده ظفر براساس توسعه شاسی ماز 537 ساخته شده است.

با اظافه کردن چرخ و تقویت شاسی و موتور در این کشنده ,ظفر توان حمل سامانه باور 373 را دارد.

 

البته مدت ها قبل در پروژه ای تعدادی از ماز های 537 نیز به استاندارد ببر 400 ارتقا یافتند و این پروژه یکی از دستاوردهای فنی اش میتواند دستیابی به توان فنی توسعه شاسی ماز و ساخت نمونه های جدیدتر داخلی براساس آن باشد.

در مورد ظرفیت حمل گفته شده ظفر 24 تا 30 تن ظرفیت دارد ضمن اینکه برای ظفر مدل درج شده (مثل 8824) و وقتی مدلی برای یک خودرو درج میشه که نمونه های مختلفی داشته باشد (در حال توسعه و ساخت یا ساخته شده)

 

نقطه اتصال مرکزی بازوی تعلیق مورد استفاده در ظفر و مشابه آن در ماز 537 است.