همچنین برای نخستین بار پهپاد صادق 1 و رادار فتح 2 به نمایش گذاشته شد، پهپاد صادق 1 جهت اجرای ماموریت های تست سامانه های راداری و الکتریکی ارزیابی های آموزشی با سرعت بالا و با ارتفاع پرواز 25 هزار پا مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین رادار فتح نیز راداری کاملا بومی و ملی با برد بلند و مجهز به فناوری روز دنیا بوده که قابلیت شناسایی هواپیماهای خودی از دشمن و همچنین توانایی کشف هواپیماهای بدون سرنشین و ریز پرنده را دارد.