سلاح عاصفه یکی از این تسلیحات جدید است که با قابلیت شلیک سه لوله چرخشی، توانایی نواخت ۹۰۰ تیر در دقیقه و کالیبر ۲۳ میلیمتری این توانایی را دارد که موشک‌های کروز و اهداف پروازی با ارتفاع پست را مورد هدف قرار دهد.

پروژه عاصفه(توپ ۲۳ میلی‌متری سه لول چرخشی گاتلینک) که از آن به عنوان پروژه استراتژیک نیروی زمینی سپاه یاد می‌شود یکی دیگر از پروژه‌هایی بود که مورد بازدید فرمانده کل سپاه قرار گرفت.
قابلیت سمت و برد این سیستم به این صورتی است که در سمت ۳۶۰ درجه و در برد از ۱۵- تا ۴۵ درجه است.
این سلاح پس از آزمایش به‌عنوان سلاح سازمانی به یگان‌های رزمی نیروی زمینی تحویل داده می‌شود.