ورود فناوری های نوین به بخش های مختلف زندگی بشر یکی از مهمترین تحولات در عصر حاضر به حساب می آید و نیروهای نظامی نیز از دیرباز به عنوان یکی از ارگان های پیشرو در بحث استفاده از این فناوری ها به شمار می آمدند.
در این میان رسته پیاده نظام و سربازها شاید کمترین سهم را در این میان داشته اند. در اکثر اوقات یک سرباز پیاده در بهترین حالت تجهیزات انفرادی مثل سلاح هجومی، اسلحه کمری، کلاهخود و جلیقه ضد گلوله دارد اما همانطور که در بالا اشاره شد فناوری های جدید در این بخش نیز وارد شده اند.
پروژه "Land Warrior" در آمریکا، "Infanterist der Zukunft" در آلمان، "FÉLIN" در فرانسه و "Ratnik" در روسیه از جمله این پروژه ها هستند که تلاشی برنامه ریزی شده برای تحول در تجهیزات و کارکردهای یک سرباز است. استفاده از سلاح های مجهز به سامانه های مدرن اپتیکی، مجهز بودن هر سرباز به سامانه نوین مخابراتی و مکان یابی، قابلیت به اشتراک گذاشتن و یا دریافت اطلاعات از منابع مختلف و مجهز بودن به نسل جدیدی از جلیقه های ضد گلوله، در کنار استفاده از سلاح های جدید از ویژگی های مشترک این سامانه ها می باشد.